Święto Kościoła

15.08.2011 - Święto Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny

 

Kościół katolicki obchodzi w tym dniu Święto Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny (NMP), które w polskiej tradycji znane jest jako święto Matki Bożej Zielnej - stanowi to nawiązanie do kwiatów oraz ziół święconych tego dnia w kościołach. Uroczystość Wniebowzięcia NMP obchodzona jest od V wieku oraz zalicza się do najstarszych świąt maryjnych w Kościele. Przypomina ona o Wniebowzięciu Maryi jako nieśmiertelnej Matki Syna Bożego.

 

W Kościele Zachodnim święto Wniebowzięcia NMP obchodzone jest 15 sierpnia, natomiast Kościoły Wschodnie posługujące się kalendarzem juliańskim, obchodzą to święto trzynaście dni później, czyli 28 sierpnia. W VI wieku cesarz bizantyjski Maurycy polecił obchodzenie tego święta w całym Kościele Wschodnim; w VII wieku pod wpływem klasztorów wschodnich święto przeniesiono do Kościoła rzymskokatolickiego. Papież Pius XII ogłosił w dniu 1 listopada 1950 roku prawdę o Wniebowzięciu Najświętszej Maryi Panny jako dogmat wiary katolickiej w konstytucji apostolskiej "Munificentissimus Deus". Kult Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny praktykowany był już we wczesnym chrześcijaństwie. Według jednej z legend w dzień Zaśnięcia Najświętszej Maryi Panny zjechali się apostołowie z oddalonych krańców ziemi, by pochować ciało Matki Zbawiciela u podnóża Góry Oliwnej. Przy Zaśnięciu Maryi nie było jednak Tomasza, który po spóźnionym przybyciu prosił o otworzenie grobu Maryi. Gdy odsunięto kamień, znaleziono pusty grób, a w miejscu ciała

 

Matki Bożej leżały pachnące lilie i wianki kwiatowe. Dlatego też w dzień Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny święci się w kościołach kwiaty i zioła. Święto Wniebowzięcia należy do najstarszych na ziemiach polskich uroczystości maryjnych. Potwierdzeniem tego jest wybór Najświętszej Maryi Panny na patronkę metropolii gnieźnieńskiej w X wieku (Królowa Polski). W Kościele katolickim dni poprzedzające uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny są tradycyjnie okresem pielgrzymek do sanktuariów maryjnych. Stało się już wielowiekową tradycją, że w tym dniu przybywają na Jasną Górę do Częstochowy bardzo liczne pielgrzymki piesze niemal z całej Polski.

 

W Polsce tradycje pielgrzymek sięgają czasów pogańskich. Na XI w. przypadają początki pielgrzymek chrześcijańskich. Mimo wielu zawirowań naszej historii, pielgrzymki przetrwały do dziś. W chwilach ciężkich i trudnych niosły nadzieję, dodawały sił, integrowały naród. Obecnie uczestniczy w nich około 5-7 mln osób rocznie. Większość stanowią katolicy obrządków łacińskiego i wschodniego, ale pielgrzymują również wyznawcy prawosławia, islamu i judaizmu. Największa coroczna pielgrzymka piesza na Jasną Górę, wyruszająca 6 sierpnia z Warszawy, została zapoczątkowana już w 1711 roku.

 

W tradycji ludowej święto 15 sierpnia jest dziękczynieniem za zebrane plony. Tego dnia przynosi się do Kościoła do poświęcenia barwne bukiety złożone ze zbóż, owoców, warzyw, kwiatów i ziół.

 

Wokół święta Wniebowzięcia powstało w kulturze polskiej wiele zwyczajów związanych z poświęconymi w ten dzień wiankami uplecionych ze świeżych ziół, które miały zabezpieczać przed wieloma chorobami. W całym kraju święto to jest obchodzone bardzo uroczyście, jednak największe obchody mają miejsce w Kalwarii Zebrzydowskiej gdzie odbywają się inscenizacje, także z udziałem przedstawicieli władz i Episkopatu Polski oraz licznych pielgrzymów na Jasnej Górze w Częstochowie. Dzień Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, decyzją komunistycznych władz, w 1955 roku przestał być dniem wolnym od pracy. W maju 1989 roku Sejm RP przywrócił to święto jako dzień ustawowo wolny od pracy.